آکوردهای دارای اجرای ریتم

در زیر لیستی از اکوردهایی را مشاهده میکنید که دارای ویدیو اموزش اجرای ریتم هر ترانه می باشند. در این ویدیوهای نحوه اجرای ریتم ان ترانه را یاد میگیرید.

فیلتر آکوردها بر اساس گام اصلی
فیلتر آکوردها بر اساس ریتم

96 آکورد با اجرای دقیق