آکوردهای دارای ویدیو اجرای ریتم

در زیر لیستی از آکوردهایی را مشاهده می کنید که دارای ویدیو آموزش اجرای ریتم هر ترانه می باشند. در این ویدیوها نحوه اجرای ریتم آن ترانه را یاد می گیرید.

فیلتر آکوردها بر اساس گام اصلی
فیلتر آکوردها بر اساس ریتم

1137 آکورد با اجرای دقیق