آکوردهای دارای ویدیو اجرای ریتم

در زیر لیستی از اکوردهایی را مشاهده میکنید که دارای ویدیو اموزش اجرای ریتم هر ترانه می باشند. در این ویدیوهای نحوه اجرای ریتم ان ترانه را یاد میگیرید.

فیلتر آکوردها بر اساس گام اصلی
فیلتر آکوردها بر اساس ریتم

308 آکورد با اجرای دقیق