آکورد آهنگ آهوی وحشی

فرامرز اصلانی
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 6/8
گام اصلی: Em

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 8500 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
Em  Em  Em  Em
Am  Am  Am  Am
B7  B7  Em  Em
B7  B7 B7  B7  C  C
Em  Em  Em  Em
Em B7   Am   Em 
الا ا*ی آهوی* وحشی *کجای*ی
B7  C
Em B7 Am      Em  
مرا ب*ا توست چند*ین *آشنای*ی
B7  C
Em            Am   
دو تنه*ا و دو سرگردان دو بی *کس
Am              C    
دد و د*امت کمین از پیش و از پ*س
Em        Am  
بیا ت*ا حال یکدیگر بدا*نیم
B7           C  
مراد* هم بجوییم ار توان*یم
Em             B7    
که می‌ب*ینم که این دشت مشو*ش
Em       B7  
چراگ*اهی ندارد خرم* و خش
Em  B7
Am          Em     
که خواه*د شد بگویید ای رفی*قان
B7          C   
رفیق* بی کسان یار غری*بان
Em         B7   
مگر خ*ضر مبارک پی درآی*د
Em   B7          C   
ز یمن* همتش کاری گشا*ید گشا*ید
Em  Em  Em Em
Am  Am  Am  Am
B7  B7  Em  Em
B7  B7  B7  B7  C  C
Em  Em  Em  Em
Em B7  Am Em     
چو آن س*رو روا*ن شد *کاروان*ی
B7  C
Em B7 Am   Em   
ز شاخ* سرو می‌*کن *سایبان*ی
B7  C
Em          Am   
لب س*رچشمه‌ای و طرف ج*ویی
Am               C  
نم ا*شکی و با خود گفت و گوی*ی
Em        Am   
به یاد* رفتگان و دوستد*اران
B7        C  
مواف*ق گرد با ابر به*اران
Em        B7   
چو نال*ان آیدت آب رو*ان پیش
Em           B7   
مدد ب*خشش زآب دیده ی* خویش
Em  B7
Am         Em   
نکرد آ*ن همدم دیرین مد*ارا
Em           B7   
مسلم*انان مسلمانان خدا ر*ا
B7         C   
مگر خ*ضر مبارک پی تو*اند
Em         B7     
که این ت*نها به آن تنها رس*اند
B7  Am  C
Em  B7  B7
B7  Am  C
Em  B7  B7
ارسال شده توسط anahid Music

دیدگاه ها(0 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است

دیدگاهی برای این آکورد موجود نیست. اولین نفری باشید که نظر خود را در رابطه با این ترانه بیان میکند!

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها