آکورد آهنگ تو (همه کسم تو)

فرامرز اصلانی
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 2/4
گام اصلی: Am

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 8500 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
E7  Dm  E  Dm  E7
Am  E  Dm  Am
Am  E  Am
Am    
همه کس*م تو
Am  
هر ه*وسم تو
Dm  
همنف*سم تو
E     
بال و پر*م تو
E    
همسف*رم تو
Am    
بیش و * بس ام تو
Am
Am     
گرمی خان*ه
A
A    
شور ترا*نه
Dm    
متن غز*ل تو
Dm
E      
شعر و س*رودم
E
ب*ود و نبودم
Am     
قند و عس*ل تو
E       
نغمه ی س*ازم
E     
محرم راز*م
Am    
از روز از*ل تو
Am
E       
نغمه ی س*ازم
E     
محرم راز*م
Am    
از روز از*ل تو
Am  Dm  Am  Dm  Am
Am  E7  E
Am  E7  E
Am       
بی تو خموش*م
Am 
با ک*ه بجوشم
Dm 
جف*ت تنم تو
E      
خسته و ع*ریان
E     
پیش غر*یبان
Am    
پیرهنم * تو
Am
Am       
بی تو خموش*م
A
A       
با که بجوش*م
Dm    
جفت تن*م تو
E      
خسته و ع*ریان
E     
پیش غ*ریبان
Am  
پیره*نم تو
Am
Am    
گرمی خ*انه
A
A    
شور ترا*نه
Dm    
متن غز*ل تو
Dm
E      
شعر و س*رودم
E   
بود و * نبودم
Am         
قند و قند و عس*ل تو
E       
نغمه ی س*ازم
E     
محرم راز*م
Am    
از روز از*ل تو
Am
E       
نغمه ی س*ازم
E     
محرم راز*م
Am E    
از روز از*ل ت*و
ارسال شده توسط anahid Music

دیدگاه ها(0 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است

دیدگاهی برای این آکورد موجود نیست. اولین نفری باشید که نظر خود را در رابطه با این ترانه بیان میکند!

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها