ملودی اینترو ترانه دل دیوونه از هایده

مینی کورس 3 از سری دوره هایی که در آن نکات کاربردی در قالب یک آموزش کوتاه برای شما طراحی شده است. در این مینی کورس بخشی از ملودی ترانه دل دیوونه را تمرین خواهید کرد.

بکینک ترک تمرینی و فایل نت و تبلچر این ترانه را از بخش فایل های ضمیمه در همین صفحه دانلود کنید.