دوره های آموزش مقدماتی با مهدی صفاتی - بخش اول

این دوره آموزشی اولین دوره از مسیر آموزشی "گام به گام با مهدی صفاتی " است. در این دوره با موارد پایه ای مثل نحوه گرفتن گیتار، الفبای ابتدایی موسیقی، نحوه قرار گرفتن دست چپ و راست روی گیتار، و ضربه زدن روی سیم ها آشنا خواهید شد. در ویدیوهای پایانی این دوره یک ریتم 6/8 سنگین به شکلی ساده به شما آموزش داده شده است که توسط آن می توانید ترانه زیبای حسود را به شکلی ساده اجرا کنید.

بعد از پایان دوره به سری دوم رفته و مسیر آموزشی خود را ادامه دهید.