آموزش آهنگ پرنده مهاجر با گیتار

پرنده مهاجر از سری آموزش هایی که در آن علاوه بر یادگیری یک ترانه زیبا کلی مفاهیم کاربردی گیتار و نوازندگی را نیز یاد میگیرید. در واقع این ترانه یک دوره آموزشی در قالب یادگیری یک ترانه است.