ریتم 4/4 نوع چهارم

این دوره آموزشی بخش دهم و آخرین دوره از این مسیر آموزشی است. اگر این دوره اولین دوره ای است که در این مسیر مشاهده می کنید پیشنهاد می کنیم 9 قسمت قبل را نیز مشاهده کنید.

این مسیر آموزشی شامل (10) دوره است. مدت زمان این مجموعه ویدیویی آموزش گیتار (07:40:58) می باشد. همچنین در برخی از اپیزودهای اموزش گیتار این دوره ها یکسری فایل پیوست برای تمرین بهتر برای شما قرار داده شده است.