ریتم 4/4 - نوع دوم

این دوره سری دوم از ویدوهای "مروری بر ریتم توسط مهدی صفاتی " است. در این دوره نحوه اجرای دیگری از ریتم 4/4 با مثال ترانه ها به شما آموزش داده می شود.  همچنین مدرس دوره با ارائه تمرین و اجرای آنها راه شما را برای تمرین کردن ساده تر می کند.

اگر هنوز تازه کار هستید و تازه با گیتار زدن آشنا شده اید، پیشنهاد می کنیم که قبل از مشاهده این سری ویدویوها، دوره های مقدماتی را مشاهده کنید.