آموزش ریتم 3/4

در سری هشتم از دوره های مسیر آموزشی "مروری بر ریتم های پاپ" یکی از انواع کاربردی ریتم ¾ به شما آموزش داده می شود.

در این دوره علاوه بر آموزشی ریتم مثال هایی از ترانه هایی که توسط این ریتم اجرا می شوند به همراه تمرینات قدم به قدم با مترونوم نیز توضیح داده شده است.