ریتم 6/8 شاد - نوع سوم

توضیحات این دوره آموزشی

در سری هفتم از دوره های مسیر آموزشی "مروری بر ریتم های پاپ" یکی دیگر از ریتم های کاربردی 6/8 شاد توسط مهدی صفاتی به شما آموزش داده می شود.

در این دوره علاوه بر آموزشی ریتم مثال هایی از ترانه هایی که توسط این ریتم اجرا می شوند به همراه تمرینات قدم به قدم با مترونوم نیز توضیح داده شده است.