ریتم 4/4 - نوع اول

این سری از ویدیوها برای تقویت بیشتر مهارت های ریتم نوازی تهیه شده است. در این دوره ها مهدی صفاتی با مروری کلی بر ریتم ها و اجراهای مثال های مختلفی از ترانه ها به شما کمک می کند تا درک بهتری از ریتم نوازی در گیتار پاپ داشته باشید.

اگر هنوز تازه کار هستید و تازه با گیتار زدن آشنا شده اید، پیشنهاد می کنیم که قبل از مشاهده این سری ویدویوها، دوره های مقدماتی را مشاهده کنید.