آکورد آهنگ ضیافت

ناصر عبداللهی
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 6/8
گام اصلی: Gm

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 8500 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
F  Gm  F  Gm  F  Gm  F  Gm
F7  Eb  Gm  Cm  Cm  Gm
Gm7  Gm7  Gm7
F     Gm
م*ن خودمم ن*ه خاطره
F     Gm
منظره ام ن*ه پنجره  *
F        Eb
من یه هوای* تازه ام  *
Gm     Dm
نه انعکاس* حنجره  *
Gm  F  Gm  F
Gm  F         Gm
می خوام سکوت* کوچ*ه رو  *
F   Gm
ترانه با*رون بکنم  *
F      Eb
دلارو به ض*یافت  *
Gm    Dm
ترانه مهم*ون بکنم  *
Gm  F  Gm  F
Gm  Fm7  Cm  Fm  Gm
Gm  Fm7  Cm  Fm  Gm
Cm        Gm
می خوام بگم * که این صدا  *
Cm          Gm
هر چی که هست * مال منه  *
Gm       C7
شیشه ی رخو*ت شبو  *
Gm    Fm7
سنگ ستار*ه می شکنه  *
Cm      Gm
خونه ی من * همینوراست  *
Cm     Gm
پیش شما * پیاده ها  *
Gm         C7
هر جا که چشم* عاشقی  *
Gm Fm7     Fm7
مونده به خط* جــــــا*ده ها  *
Gm        Ab
هر جا که چشم* عاشقی  *
Gm Gm Fm7     Fm7
مونده به خط* جــاد*ه هـــ*ا  *
Gm  Fm7  Ab  Gm
Gm  Fm7  Ab  Gm
Gm  Fm7  Fm7  Bb  Cm
Gm  Fm7  Fm7  Bb  Cm
Ab   Gm
ه*منفس ا*ین وطنم
Gm Fm7   Gm
همدل دلب*ستگ*یاش  *
Ab  Gm
ه*مدم دلو*اپسی و
Gm Fm7    Gm
همقدم خ*ستگ*یاش  *
Cm
بغض ترانه سنگیه  *
Bb
من ولی جنس شیشه ام  *
Ab
دل رو به غربت نزدم  *
Gm  Fm     Bbm
ت*یشه نخورده ر*یشه ا*م
Cm
بغض ترانه سنگیه  *
Bb
من ولی جنس شیشه ام  *
Ab
دل رو به غربت نزدم  *
Gm Fm     Bbm
ت*یشه نخورده ر*یـــــش*ه ام
Gm  Fm7  Cm  Bb  Gm
F7  Eb  Gm  Cm  Cm  Gm
Gm7  Gm7  Gm7
F     Gm
م*ن خودمم ن*ه خاطره
F     Gm
منظره ام ن*ه پنجره  *
F        Eb
من یه هوای* تازه ام  *
Gm     Dm
نه انعکاس* حنجره  *
Gm  F  Gm  F
Gm  F         Gm
می خوام سکوت* کوچ*ه رو  *
F   Gm
ترانه با*رون بکنم  *
F      Eb
دلارو به ض*یافت  *
Gm    Dm
ترانه مهم*ون بکنم  *
Gm  F  Gm  F
Gm  Fm7  Cm  Fm  Gm
Gm  Fm7  Cm  Fm  Gm
Cm        Gm
می خوام بگم * که این صدا  *
Cm          Gm
هر چی که هست * مال منه  *
Gm       C7
شیشه ی رخو*ت شبو  *
Gm    Fm7
سنگ ستار*ه می شکنه  *
Cm      Gm
خونه ی من * همینوراست  *
Cm     Gm
پیش شما * پیاده ها  *
Gm         C7
هر جا که چشم* عاشقی  *
Gm Fm7     Fm7
مونده به خط* جــــــا*ده ها  *
Gm        Ab
هر جا که چشم* عاشقی  *
Gm Gm Fm7     Fm7
مونده به خط* جــاد*ه هـــ*ا  *
Gm  Fm7  Ab  Gm
Gm  Fm7  Ab  Gm
Gm  Fm7  Fm7  Bb  Cm
Gm  Fm7  Fm7  Bb  Cm
Ab   Gm
ه*منفس ا*ین وطنم
Gm Fm7   Gm
همدل دلب*ستگ*یاش  *
Ab  Gm
ه*مدم دلو*اپسی و
Gm Fm7    Gm
همقدم خ*ستگ*یاش  *
Cm
بغض ترانه سنگیه  *
Bb
من ولی جنس شیشه ام  *
Ab
دل رو به غربت نزدم  *
Gm  Fm     Bbm
ت*یشه نخورده ر*یشه ا*م
Cm
بغض ترانه سنگیه  *
Bb
من ولی جنس شیشه ام  *
Ab
دل رو به غربت نزدم  *
Gm Fm     Bbm
ت*یشه نخورده ر*یـــــش*ه ام
Gm  Fm7  Cm  Bb  Gm
Bb   Cm
ت*نها دلیل* بودنم
Gm Fm       Fm
خوندن این ت*رانـــــ*ه هاست  *
Bb   Cm
ز*خم هزار ت*ا خاطره
Gm Fm     Fm
تو دل عاش*قانـــــ*ه هاست  *
Bb   Cm
ت*نها دلیل* بودنم
Gm Fm       Fm
خوندن این ت*رانـــــ*ه هاست  *
Gm7  Cm
ز*خم هزار ت*ا خاطره
Gm       Fm  Fm
تو دل* عاشقانه هاس*ت  *
ارسال شده توسط anahid Music

دیدگاه ها(1 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است
 1. yasser Taheri

  3 سال پیش

  عالیه این آهنگ

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها