اجرای ریتم گیتار آهنگ دو تا دل عاشق از بهنام بانی (ریتم 6/8)