آموزش آهنگ سلطان قلب ها با گیتار

سلطان قلب ها از ترانه های بسیار معروفی است که اکثر مدرسین گیتار آن را در برنامه های آموزشی خود قرار مید هند. در این دوره مسعود یک تنظیم متفاوت و زیبا از ترانه سلطان قلب ها را به شما آموزش می دهد. در کنار آموزش این ترانه کلی مفاهیم تکنیکی را یاد خواهید گرفت.