تمرین های تکنیکی ساده برای دست چپ - بخش دوم

در این درس نگاهی کوتاه داریم به تکنیک شیفت کردن در گیتار. شیفت کردن یک تکنیک بسیار پرکاربرد بروی گیتار است که تمام نوازندگان از آن برای نوازندگی استفاده می کنند.
در این تکنیک انگشتان دست چپ در هنگام زدن نت به صورت پرش یا اسلاید از یک فرت به فرت دیگر منتقل می شود در اصطلاح جابجایی یا شیفت انجام می شود.
این شیفت یه شکل های مختلفی می تواند باشد. به شکل کشیده شدن یک انگشت یا جابجایی با انگشت های مختلف.
در این دوره کوتاه درباره نحوه اجرای این تکنیک با هم صحبت می کنیم و تمرینات کاربردی برای بالابردن مهارت تکنیکی را معرفی و اجرا می کنیم.
و ..