آموزش آهنگ تو این زمونه برای گیتار

این ترانه خوش احوال برای اجرا در مهمانی ها و جمع دوستان ترانه مناسبی است. اجرای این ترانه حسابی حال و هوای جمع را شاد می کند.

آموزش ریتم 6/8  این ترانه را به خوبی تمرین کنید تا به خوبی این ریتم زییا را اجرا کنید. دقت کنید دوره ای دیگر با آکوردهای ساده شده سردسته، برای اجرای این ترانه در بخش ترانه ها موجود است که توسط مهدی صفاتی آموزش داده شده است.​