دوره های آموزش مقدماتی با مهدی صفاتی - بخش پنجم

سری پنجم از مسیر آموزشی گیتار با مهدی صفاتی 
این مسیر آموزشی شامل (6) دوره است. مدت زمان این مجموعه ویدیویی آموزش گیتار (08:25:55) می باشد. همچنین در برخی از اپیزودهای اموزش گیتار این دوره ها یکسری فایل پیوست برای تمرین بهتر برای شما قرار داده شده است.