ریتم 6/8 سنگین
آموزش ترانه گل گلدون من با گیتار - قسمت 3

یک ترانه نوستالوژی و زیبا که خیلی از مدرسین در ماه های اولیه به هنرجویان آن را پیشنهاد می دهند. این دوره به آموزش ریتم و آکوردهای ترانه اختصاص یافته است.