آموزش آهنگ مو به مو از رضا بهرام با گیتار

در این آموزش تمرکز بر روی نحوه اجرای شعر بر روی ترانه است و مطالب این دوره به شما کمک می کند تا با تنظیم ساده این ترانه زیبا را با گیتار اجرا کنید .