آکورد آهنگ راز دل

هایده
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 6/8 سنگین
گام اصلی: Gm

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 8500 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
Dm  Cm  Gm  Dm
Dm  Cm  Gm  Dm
Dm  Cm  Eb  Dm
Dm  Cm  Eb  Dm
Dm Cm   F Eb      Gm      
وقتی عاش*ق شوی راز د*لتو * گفته ن*تـــو*نی
Dm  Cm Eb
Dm Cm   F Eb      Gm      
وقتی عاش*ق شوی راز د*لتو * گفته ن*تـــو*نی
F    Gm    Gm
چقده س*خته خدا*یا   *
Eb      F    
چقده * سخته خدا*یا
Dm Cm    Eb   
چقده * سخته خ*ــــــدا*یا
F    Gm    Gm
چقده س*خته خدا*یا   *
Eb      F    
چقده * سخته خدا*یا
Dm Cm    Eb   
چقده * سخته خ*ــــــدا*یا
Eb      Dm   Dm
روز نور*وز بچینی گل* سرخ  *
Dm Cm   F Eb    Eb
بر سر ر*اه ن*گات فـــ*رش * کنی  *
Eb      Dm   Dm
روز نور*وز بچینی گل* سرخ  *
Dm Cm   F Eb    Eb
بر سر ر*اه ن*گات فـــ*رش * کنی  *
Gm Eb      Dm   Dm
دلبرت ب*یاد بپرسه ک*ار کی*ست  *
Eb  F
F   Gm      
تو براش گ*فته نتو*نی
Eb      F    
چقده * سخته خدا*یا
Dm Cm    Eb   
چقده * سخته خ*ــــــدا*یا
F   Gm     Gm
تو براش گ*فته نتو*نی  *
Eb      F    
چقده * سخته خدا*یا
Dm Cm    Eb   
چقده * سخته خ*ــــــدا*یا
Eb  F  F  Gm
Dm  Cm  Dm  Eb
Eb Dm          Dm
دلبرت خنده کنه ب*ا دگر*ان  *
Dm  Cm  F        Eb
تو بسوزی و ب*راش * گریه * کنی  *
Eb Dm          Dm
دلبرت خنده کنه ب*ا دگر*ان  *
Dm  Cm  F        Eb
تو بسوزی و ب*راش * گریه * کنی  *
Gm Eb  Dm         Dm
* دلبرت بیاد بپرس*ه که چ*ـــرا  *
Eb  F
F   Gm      
تو براش گ*فته نتو*نی
Eb      F    
چقده * سخته خدا*یا
Dm Cm    Eb   
چقده * سخته خ*ــــــدا*یا
F   Gm     Gm
تو براش گ*فته نتو*نی  *
Eb      F    
چقده * سخته خدا*یا
Dm Cm    Eb   
چقده * سخته خ*ــــــدا*یا
Eb  F  F  Gm
Dm  Cm  Dm  Eb
Eb   Dm         Dm
دلبرت سفر کنه * تنها ش*وی  *
Dm Cm   F         E
مثل ماهیها ا*ز آب ج*دا ش*وی  *
Eb   Dm         Dm
دلبرت سفر کنه * تنها ش*وی  *
Dm Cm   F         E
مثل ماهیها ا*ز آب ج*دا ش*وی  *
Gm  Eb Dm           Dm
* بتپی مجنون شوی * تباه * شوی  *
Eb  F
F   Gm       
تو به کس گ*فته نتو*نی
Eb      F    
چقده * سخته خدا*یا
Dm Cm    Eb   
چقده * سخته خ*ــــــدا*یا
F   Gm      Gm
تو به کس گ*فته نتو*نی  *
Eb      F    
چقده * سخته خدا*یا
Dm Cm    Eb   
چقده * سخته خ*ــــــدا*یا
Dm
Dm Cm   F Eb      Gm      
وقتی عاش*ق شوی راز د*لتو * گفته ن*تـــو*نی
Dm  Cm Eb
Dm Cm   F Eb      Gm      
وقتی عاش*ق شوی راز د*لتو * گفته ن*تـــو*نی
F    Gm    Gm
چقده س*خته خدا*یا   *
Eb      F    
چقده * سخته خدا*یا
Dm Cm    Eb   
چقده * سخته خ*ــــــدا*یا
F   Gm      Gm
تو به کس گ*فته نتو*نی  *
Eb      F    
چقده * سخته خدا*یا
Dm Cm    Eb   
چقده * سخته خ*ــــــدا*یا
F   Gm      Gm
تو به کس گ*فته نتو*نی  *
Eb      F    
چقده * سخته خدا*یا
Dm Cm    Eb   
چقده * سخته خ*ــــــدا*یا
F    Gm    Gm
چقده س*خته خدا*یا   *
Eb      F    
چقده * سخته خدا*یا
Dm Cm    Eb   
چقده * سخته خ*ــــــدا*یا
ارسال شده توسط anahid Music

دیدگاه ها(0 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است

دیدگاهی برای این آکورد موجود نیست. اولین نفری باشید که نظر خود را در رابطه با این ترانه بیان میکند!

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها