آکورد آهنگ صبحت بخیر عزیزم

معین
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 4/4
گام اصلی: Dm

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 8500 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
Bb  Gm  Am  Dm  C  Bb  Am
Am  F  Gm  Am  Bb  Am  Bb  Am
Am  Bb  F  C  G  Dm
C         Am
صبحت بخیر ع*زیزم  *
Gm  G   Dm   C
با آنک*ـه گفتـ*ه بود*ی  *
Dm C  Dm    Am
دیشـب * خـدان*گهد*ار  *
C   Dm  Am
با آنک*ه دست* سردت  *
Gm  G    Dm   C
از قـل*ـب خـستـ*ه ی ت*ـو  *
Am Gm  Dm  Am
گویـد * حدیث* بـســ*ـیـار  *
C   Dm     Am
صــبـحت بـ*خـیـر ع*زیزم  *
Gm G  Dm    C
بـا آنــکـ*ه در نـ*گاه*ت  *
Dm  C Dm  Am
حرفی * برای* من ن*یست  *
C   Dm  Am
بـا آنـک*ـه لـحـظ*ـه لـحـظـه  *
Gm   G  Dm     C
می خوان*م از د*و چشم*ت  *
Am Gm     Dm  Am
تـن خ*ـسـتـه ای ز* تـکـرا*ر  *
Gm  G  C  G  Dm  C  Am
Am  Gm  C  Am  Am  Dm  C  Am
Am D  Am D
د*ر جا*ن عاش*ــق * من
Am D      C 
ش*وق جدا ش*دن * نیست
Gm   G     Dm
خ*و کرده ی ق*ـفـس ر*ا
Am Gm  D   Am
مـیـل ر*هـا ش*ــدن * نیست  *
Am D  Am D 
مـ*ن ب*ا تـمام* جان*م
Am D      C
پ*ر بسته و ا*سیر*م
Gm  G       Dm
باید که با ت*و باش*م  *
Am Gm  D   Am
در پـای* تـو ب*ـمــیر*م  *
Am
C         Am
صبحت بخیر ع*زیزم  *
Gm  G   Dm   C
با آنک*ـه گفتـ*ه بود*ی  *
Dm C  Dm    Am
دیشـب * خـدان*گهد*ار  *
C   Dm  Am
با آنک*ه دست* سردت  *
Gm  G    Dm   C
از قـل*ـب خـستـ*ه ی ت*ـو  *
Am Gm  Dm  Am
گویـد * حدیث* بـســ*ـیـار  *
C   Dm     Am
صــبـحت بـ*خـیـر ع*زیزم  *
Gm G  Dm    C
بـا آنــکـ*ه در نـ*گاه*ت  *
Dm  C Dm  Am
حرفی * برای* من ن*یست  *
C   Dm  Am
بـا آنـک*ـه لـحـظ*ـه لـحـظـه  *
Gm   G  Dm     C
می خوان*م از د*و چشم*ت  *
Am Gm     Dm  Am
تـن خ*ـسـتـه ای ز* تـکـرا*ر  *
Am  Gm  G  Dm  C  Am
Am  Dm  C  Dm
Gm  G  C  G  Dm  C  Am
Am  Gm  C  Am  Am  Dm  C  Am
Am  D  Am D
ا*ین ب*ار غص*ـه ها * را
Am  D       C
ا*ز دوش خست*ه برد*ار
Gm G       Dm
من کوه است*ــوار*م  *
Am Gm  D    Am
به مـن * بگـو ن*گـــه * دار  *
Am  D    Am D
ع*هد*ی که با ت*و بست*م
Am  D      C
ه*رگز شکست*نی ن*یست
Gm G        Dm
این عشق تا د*م م*رگ  *
Am Gm   D  Am
هرگز * گسست*ــنی * نیست  *
Am
C         Am
صبحت بخیر ع*زیزم  *
Gm  G   Dm   C
با آنک*ـه گفتـ*ه بود*ی  *
Dm C  Dm    Am
دیشـب * خـدان*گهد*ار  *
C   Dm  Am
با آنک*ه دست* سردت  *
Gm  G    Dm   C
از قـل*ـب خـستـ*ه ی ت*ـو  *
Am Gm  Dm  Am
گویـد * حدیث* بـســ*ـیـار  *
C   Dm     Am
صــبـحت بـ*خـیـر ع*زیزم  *
Gm G  Dm    C
بـا آنــکـ*ه در نـ*گاه*ت  *
Dm  C Dm  Am
حرفی * برای* من ن*یست  *
C   Dm  Am
بـا آنـک*ـه لـحـظ*ـه لـحـظـه  *
Gm   G  Dm     C
می خوان*م از د*و چشم*ت  *
Am Gm     Dm  Am
تـن خ*ـسـتـه ای ز* تـکـرا*ر  *
ارسال شده توسط anahid Music

دیدگاه ها(0 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است

دیدگاهی برای این آکورد موجود نیست. اولین نفری باشید که نظر خود را در رابطه با این ترانه بیان میکند!

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها