آکورد آهنگ نوایی

شادمهر عقیلی
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 4/4
گام اصلی: Gm

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 8500 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
Dm7  F  Gm
Eb  Dm7  F  Gm
Dm7  F  Gm
Gm  Eb  Dm7  F  Gm
Eb   F   F  Gm 
نوای*ی نوای*ی نوای*ی نوای*ی
Eb   F      F Gm   
همه ب*اوفای*ند تو گل ب*ی وفای*ی
Eb  F  F  Gm
Eb  F  F  Gm
F   Gm   F   Gm    
غمت د*ر نهانخ*انه ی د*ل نشین*د
F   Gm   F   Gm    
غمت د*ر نهانخ*انه ی د*ل نشین*د
Gm   Eb     F    Gm 
بناز*ی که لیل*ی به محم*ل نشین*د
Gm F Eb     F    Cm 
بناز*ی که لیل*ی به محم*ل ن*شین*د
Eb  F  F  Gm
Eb  F  F  Gm
F   Gm    F   Gm   
به دنب*ال محم*ل سبک ت*ر قدم ز*ن
F   Gm       F   Gm   
به دنب*ال محم*ل وای سبک ت*ر قدم ز*ن
Gm   Eb     F Gm  
مباد*ا غبا*ری به محم*ل نشین*د
Gm F Eb     F  Cm  
مباد*ا غبار*ی به محم*ل ن*شین*د
Eb   F   F  Gm 
نوای*ی نوای*ی نوای*ی نوای*ی
Eb   F      F Gm   
همه ب*اوفای*ند تو گل ب*ی وفای*ی
Eb  F  F  Gm
Eb  F  F  Gm
Gm  F  Eb
Cm   Cm  
مرنج*ان دلم ر*ا
Gm  Cm    Cm   Cm  
مرنج*ان دلم ر*ا که این م*رغ وح*شی
Gm   F      F    Cm  
زبام*ی که برخ*است مشک*ل نشین*د
Gm   F      F    Cm  
زبام*ی که برخ*است مشک*ل نشین*د
Cm   Cm Bb
* بناز*م به بزم  *
Gm   Cm Cm   Cm 
بناز*م به بزم* محب*ت که آن*جا
Gm   F    F     Cm  
گدای*ی به شاه*ی مقاب*ل نشین*د
Gm   F    F     Cm  
گدای*ی به شاه*ی مقاب*ل نشین*د
Eb   F   F  Gm 
نوای*ی نوای*ی نوای*ی نوای*ی
Eb   F      F Gm   
همه ب*اوفای*ند تو گل ب*ی وفای*ی
Eb  F  F  Gm
Eb  F  F  Gm
Gm  F  Eb
F  Gm  F   Gm   
به پا گ*ر خلد خ*ار آس*ان برآر*م
Eb   F     F    Gm    
چه ساز*م به خار*ی که بر د*ل نشین*د
F Gm    F   Gm   
به دنب*ال محم*ل چنان ز*ار گر*یم
Eb   F    F    Gm   
که از گ*ریه ام ن*اقه در گ*ل نشین*د
F   Gm      F Gm    
خوشا ک*اروانـ*ی که شب ر*اه طی ک*رد
Eb   F    F  Gm  
دم ص*بح او*ل به منز*ل نشین*د
F   Gm
اله*ی برافت*د
F  Gm   F   Gm
اله*ی برافت*د نشان* جدای*ی
Eb   F     F   Gm  
جوان*ی بگذر*د تو قدر*ش ندان*ی
Eb   F     F   Gm    
وای جوان*ی بگذر*د تو قدر*ش ندا*نی
Eb   F   F  Gm 
نوای*ی نوای*ی نوای*ی نوای*ی
Eb   F      F Gm   
همه ب*اوفای*ند تو گل ب*ی وفای*ی
Eb   F   F  Gm 
نوای*ی نوای*ی نوای*ی نوای*ی
Eb   F      F Gm   
همه ب*اوفای*ند تو گل ب*ی وفای*ی
ارسال شده توسط anahid Music

دیدگاه ها(0 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است

دیدگاهی برای این آکورد موجود نیست. اولین نفری باشید که نظر خود را در رابطه با این ترانه بیان میکند!

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها