آکورد آهنگ عاشق شو

ایهام
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 6/8
گام اصلی: Am

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 5.000 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
Am  Em7  Dm  Em7  Am
F    G     
غم بسی*ار دل بیم*ار
G     Em7      
من و این ق*صه ی تکر*ار
G        F      
در این تکر*ار همین یک ب*ار
F        Dm  
مرا ب*ه حال خود مگذ*ار
Am     Dm      Em7   
من اعد*امی تو طناب* دار یار ای ی*ار
F      G      
شب طوف*انی غم طول*انی
G   Em7    
سفری ا*ز سر اجب*ار
Em7     F      
چه هراس*ی چه تقاص*ی
F        Dm    
چه بگوی*م گذشته کار ا*ز کار
Em7   Dm    Em7     
من و اصر*ار تو و انک*ار یار ای ی*ار
Em7        Am
ع*اشق شو شده برای* یک شب
F            G
ع*اشق شو شده به حد* یک تب
Am       Em7        Dm
د*یوانه پر از تو شد* پیمانه لب تا ل*ب
Em7        Am
ع*اشق شو شده برای* یک شب
F            G
ع*اشق شو شده به حد* یک تب
Am       Em7        Dm
د*یوانه پر از تو شد* پیمانه لب تا ل*ب
Em7  F  Em7  Am
Em7       Am
ش*دم اسیر خزان ب*ه من نفس برسان
Em7          F
ب*ریده ام بدون تو م*ن از زمین و زمان
F          G
ر*سیده ناله ی آه د*لم به گوش جهان
Em7     Dm           Em7
ا*سیر و بنده ی خویشم م*را ز من برها*ن
Em7        Am
ع*اشق شو شده برای* یک شب
F            G
ع*اشق شو شده به حد* یک تب
Am       Em7        Dm
د*یوانه پر از تو شد* پیمانه لب تا ل*ب
Em7        Am
ع*اشق شو شده برای* یک شب
F            G
ع*اشق شو شده به حد* یک تب
Am       Em7        Dm
د*یوانه پر از تو شد* پیمانه لب تا ل*ب
ارسال شده توسط Anahid Music

دیدگاه ها(0 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است

دیدگاهی برای این آکورد موجود نیست. اولین نفری باشید که نظر خود را در رابطه با این ترانه بیان میکند!

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها