اجرای ریتم گیتار آهنگ چشمات از عماد طالب زاده (ریتم 6/8)