اجرای ریتم گیتار آهنگ بیا پیشم از سینا درخشنده (ریتم 6/8)