اجرای ملودی ترانه بازی از والایار

این آموزش برای هنرجویان سطح میانی و پیشرفته است. این دوره در واقع یک اجرای ملودی با دو سرعت اصلی و آهسته است. شما می توانید فایل تبلچر این ترانه را از بخش فایل های ضمیمه دانلود کنید. بخش اجرای آهسته نقش آموزشی برای اجرای دقیق ترانه را دارد و با تکرار آن می توانید این ملودی را به شکل کامل بزنید.

دقت کنید دراین دوره هیچ توضحیاتی توسط مدرس داده نمی شود و فقط شما اجرای ملودی را در دو سرعت مشاهده می کنید.

برای استفاده از تبلچر این ترانه در پلیر آنلاین سایت می توانید به صفحه نت و تبلچر ترانه بازی از والایار در بخش تبلچرهای سایت مراجعه کنید.