گیتار زدن با پیک - بخش ششم

تمرکز دوره ششم از سری آموزش های گیتار با پیک بر روی اجرای دولاچنگ بر روی ریتم است. در این دوره مثل دوره های قبل تمرینهای متفاوتی برای آموزش قرار داده شده است.

اگر این دوره برای شما سخت بود حتما به دوره های قبلی برگردید و درس های خود را مرور کنید.

این مسیر آموزشی شامل (7) دوره است. مدت زمان این مجموعه ویدیویی آموزش گیتار (08:02:01) می باشد. همچنین در برخی از اپیزودهای اموزش گیتار این دوره ها یکسری فایل پیوست برای تمرین بهتر برای شما قرار داده شده است.