آکورد شناسی بخش اول

این  دوره شامل 15 اپیزود است که برای شروع یادگیری آکوردها در سبک موسیقی پاپ تهیه شده و  طی آن :

با مفهوم آکورد و آرپژ آشنا می شوید.

شیوه ی نوشتاری آکوردهای ماژور و مینور را می آموزید.

با آکوردهای لامینور و می مینور در پوزیسیون های مختلف آشنا می شوید و برای تسلط بیشتر در اجرای آنها تمرینهای ساده ای همراه با مترونوم و شمارش انجام خواهید داد.

نحوه ی اجرای آکوردهای لامینور و می مینور را در قسمتی از اجرای ترانه ی " یه نیمکت تنها" خواهید شنید.

با آکوردهای لا ماژور و می ماژور آشنا شده و اجرای آنها را در ترانه ی " گلنسا جونم " خواهید شنید و تمرینهایی برای تسلط بییشتر بر این آکوردها انجام خواهید داد.

در انتها توضیحاتی در مورد آکوردهای باره دار خواهید شنید و با چند نمونه از آنها آشنا خواهید شد.

این مسیر آموزشی شامل (11) دوره است. مدت زمان این مجموعه ویدیویی آموزش گیتار (05:24:51) می باشد. همچنین در برخی از اپیزودهای اموزش گیتار این دوره ها یکسری فایل پیوست برای تمرین بهتر برای شما قرار داده شده است.