آموزش آهنگ فال قهوه با گیتار

در این آموزش، ترانه زیبا فال قهوه به همراه بخش اورتور آموزش داده شده است. در این دوره یک ریتم زیبای 4/4 با تکنیک میوت کردن دست راست نیز آموزش داده شده است.