آکورد آهنگ بمون تا بمونم

گوگوش
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 6/8
گام اصلی: Gm

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 8500 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
D7  Gm  A7  Gm
D7  Gm  A7  Gm
Gm  D7  A7  Gm
Gm  D7  A7  Gm
D7  Gm  A7  Gm
A7   Gm
همصدای* خوبم *
Gm   D7
ب*خون تا ب*خونم
A7   Gm
عمر من ت*و هستی *
Gm   D7
ب*مون تا ب*مونم
Cm                  Eb Gm
یــــــ*ه جا ابره آسمون یه جا پر از س*تاره  *
Gm      D7           D
یه جا آفتابیه آس*مون یه جا م*ی باره  *
Cm     Eb           Gm
بی تو اما همه جا ا*بری و غم گ*رفته س  *
Gm    D7           D
ابر آسمون یه قطر*ه بارونم ن*داره  *
Eb    Gm
تو اگه ب*اشی  *
Cm
D7      D
آسمون ص*افه  *
D7
F    Gm
غصه ها پ*شت *
F7
D Eb7
ك*وه قا*فه
D7
F    Gm
با تو من ب*هارم *
Gm      
بی تو شور*ه زارم
F      
وقتی هس*تی خوبم
Gm     
وقتی نیس*تی بی تو
D7  Bb   Eb     F
ی*ه قاب ش*كسته ر*و دیوار*م
F    Gm
با تو من ب*هارم *
Gm      
بی تو شور*ه زارم
F      
وقتی هس*تی خوبم
Gm     
وقتی نیس*تی بی تو
Gm   Bb   Eb    F
ی*ه قاب ش*كسته ر*و دیوار*م
Gm  D7  A7  Gm
Gm  D7  A7  Gm
Gm
اون ور دنیا شبه *
Cm   Eb
ا*ین ور دنی*ا روزه
D
یه جا خورشید خاموشه  *
Gm    D7
ی*ه جا داره م*ی سوزه
Eb    Gm
بی تو ام*ا شب و روز  *
Cm       
فرقی با هم ن*داره
D
تو چشای منتظرم  *
Gm     D7
س*یاهی موند*گاره
Eb    Gm
تو اگه ب*اشی  *
Cm
D7    D
ابرا می ب*ارن *
D7
F     Gm
دشتای خ*الی  *
F7
D   Eb7
پ*ر گل می* شن
D7
F    Gm
با تو من ب*هارم *
Gm      
بی تو شور*ه زارم
F      
وقتی هس*تی خوبم
Gm     
وقتی نیس*تی بی تو
D7  Bb   Eb     F
ی*ه قاب ش*كسته ر*و دیوار*م
F    Gm
با تو من ب*هارم *
Gm      
بی تو شور*ه زارم
F      
وقتی هس*تی خوبم
Gm     
وقتی نیس*تی بی تو
Gm   Bb   Eb    F
ی*ه قاب ش*كسته ر*و دیوار*م
Em  Gm
ارسال شده توسط anahid Music

دیدگاه ها(0 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است

دیدگاهی برای این آکورد موجود نیست. اولین نفری باشید که نظر خود را در رابطه با این ترانه بیان میکند!

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها