آکورد آهنگ عروسک جون

هایده
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 6/8

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 5.000 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
Cm  Cm  Cm
Cm  Db  Eb  Cm
Cm  Cm  Cm
Cm  Db  Eb  Cm
Cm9  Db  Eb  Cm9 Cm9
Cm  Bbm  Fm  Cm  Fm
Cm  E  Cm  Bbm  Fm  Cm  Fm
Cm         Fm   
عروس*ک جون فدات ش*م
Cm     Bb     
تو هم ق*لبت شکست*ه
Cm   Fm    
که صد ت*ا شبنم ا*شک
Cm      Db   
توی چ*شمات نشست*ه
Cm    Fm   
منم م*ثل تو بود*م
Cm      Bb    
یه روز ت*نهام گذاشت*ن
Cm     Fm   
یه دری*ا اشک حسر*ت
Cm      Db   
توی چ*شمام گذاشت*ن
Cm     Bbm   
چه تهم*ت ها شنید*یم
Cm     Bbm   
چه تلخ*ی ها چشید*یم
Cm       Bbm  
عروس*ک جون تو مید*ونی
Cm   Bbm    
چه حسر*تها کشید*یم
Cm    Fm   
عروس*ک جون ز*مونه
Cm     Bb   
منو ا*ین گوشه اند*اخت
Cm    Fm   
بجای* حجله ی ب*خت
Cm      Db   
برام ز*ندون غم س*اخت
Cm     Fm  
بمیر*ه اونکه میخ*واسته
Cm     Bb   
مارو گ*ریون ببین*ه
Cm    Fm   
سرای* سینه هام*ونو
Cm    Db   
ز غم و*یرون ببین*ه
Cm9  Db  Eb  Cm9  Cm9
Cm  Bbm  Fm  Cm  Fm
Cm  Eb  Cm  Bbm  Fm  Cm  Fm
Cm        Fm   
عروس*ک جون نگام ک*ن
Cm    Bb    
چشام ب*رقی ندار*ه
Cm    Fm   
زمست*ونه تو قلب*م
Cm    Db     
که هیچ گ*رمی ندار*ه
Cm     Fm   
باید ا*ینجا بخشک*یم
Cm     Bb   
تو گلد*ون شکست*ه
Cm      Fm   
نه اینک*ه باغبون ن*یست
Cm     Db  
در گ*لخونه بست*ه
Cm      Bbm   
چه تهم*ت ها شنید*یم
Cm      Bbm   
چه تلخ*ی ها چشید*یم
Cm       Bbm  
عروس*ک جون تو مید*ونی
Cm    Bbm    
چه حسر*تها کشید*یم
Cm    Fm   
عروس*ک جون ز*مونه
Cm      Bb   
منو ا*ین گوشه اند*اخت
Cm    Fm   
بجای* حجله ی ب*خت
Cm      Db   
برام ز*ندون غم س*اخت
Cm      Fm  
بمیر*ه اونکه میخ*واسته
Cm     Bb   
مارو گ*ریون ببین*ه
Cm     Fm   
سرای* سینه هام*ونو
Cm     Db   
ز غم و*یرون ببین*ه
Cm  Cm  Cm
Cm  Db  Eb  Cm
Cm  Cm  Cm
Cm  Db  Eb  Cm
Cm9  Db  Eb  Cm9 Cm9
Cm  Bbm  Fm  Cm  Fm
Cm  E  Cm  Bbm  Fm  Cm  Fm
Fm7    Cm7     Cm   
دلم م*یخواد یه روز*ی بعد ساله*ا
Fm7   Cm7  Cm   
پرست*وی سعاد*ت رو ببین*ی
Cm     Fm        Bbm7 
نمیخ*وام بیش از این ت*و صورت م*ن
Cm    Fm     Bbm7  
نشون* یأس و وحش*ت رو ببین*ی
Cm     Fm        Bbm7 
نمیخ*وام بیش از این ت*و صورت م*ن
Cm    Fm     Bbm7  
نشون* یأس و وحش*ت رو ببین*ی
Fm7    Cm7     Cm   
دلم م*یخواد یه روز*ی فارغ از غ*م
Fm7   Cm7   Cm  
تبس*م روی لبه*امون بشین*ه
Cm     Fm   Bbm7   
شاید ا*ونروز دوبار*ه جون بگیر*ه
Cm     Fm Bbm7 
نهال* آرزوه*امون تو سین*ه
Cm     Fm   Bbm7   
شاید ا*ونروز دوبار*ه جون بگیر*ه
Cm     Fm Bbm7 
نهال* آرزوه*امون تو سین*ه
Cm     Bbm   
چه تهم*ت ها شنید*یم
Cm     Bbm   
چه تلخ*ی ها چشید*یم
Cm       Bbm  
عروس*ک جون تو مید*ونی
Cm   Bbm    
چه حسر*تها کشید*یم
Cm        Fm   
عروس*ک جون نگام ک*ن
Cm    Bb    
چشام ب*رقی ندار*ه
Cm    Fm   
زمست*ونه تو قلب*م
Cm    Db     
که هیچ گ*رمی ندار*ه
Cm     Fm   
باید ا*ینجا بخشک*یم
Cm     Bb   
تو گلد*ون شکست*ه
Cm      Fm   
نه اینک*ه باغبون ن*یست
Cm     Db  
در گ*لخونه بست*ه
Cm     Db  
در گ*لخونه بست*ه
Cm     Db  
در گ*لخونه بست*ه
Cm     Db  
در گ*لخونه بست*ه
ارسال شده توسط Anahid Music

دیدگاه ها(2 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است
 1. محسن دهقانی

  3 ماه پیش

  توی چشمات نشسته... اینجا cm بنظر من گوشنواز نیست

 2. saeed Rezayat

  7 ماه پیش

  ادمین گرامی مشکل نرم‌افزاری وجود داره تنالیته انتخابی با تنالیه نمایش داده ، فاصله پنجم تفاوت داره

  • جلال برآبادی ( مدیریت )

   7 ماه پیش

   سلام وقت به خیر ممنون از موردی که گفتید مشکل اصلاح شد لطفا دوباره چک کنید

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها