تصویر مسعود صادقلو

آکوردهای گیتار از مسعود صادقلو

Masoud Sadeghloo

تعداد ترانه ها: 29
تعداد فالوور: 276 نفر