آکورد آهنگ مسافر

شادمهر عقیلی
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 4/4
گام اصلی: Fm

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 8500 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
Cm  Eb  Fm  Db  Eb  Fm
Db  Eb  Cm7  Fm
Eb  Db  Cm  Bbm
Eb   Fm
مسافر خ*سته ی من *
Fm  Eb Db
بـــار* سفر ر*و بسته بود  *
Eb     Fm
تو خلوت آ*یینه ها  *
Fm  Eb Db
به ا*نتظار * نشسته بود  *
Eb  Db          Fm
می خواست که از * اینجا * بره  *
Db   Eb    Cm
اما نمی د*ونست * کجا  *
Cm Db     Fm
دلش پر از * گلای*ه بود  *
Db   Eb     Eb
ولی نمی د*ونست * چرا  *
Fm   Db     Eb
ولی نمی د*ونست چ*را  *
Db  Eb  Cm  Db  Fm
Db  Eb  Cm  Fm
Eb    Fm
دفتر خاط*راتشو *
Fm  Db        Eb
رو طاقچه جا گ*ذاشت* و رفت  *
Bbm    Fm
عکسای یاد*گاریشو  *
Fm   Db   Eb
برای ما * گذاشت* و رفت  *
Fm   Db   Eb
برای ما * گذاشت* و رفت  *
Eb  Fm
Bbm   F7     Fm7
دل که به جاد*ه می سپ*رد *
Fm Eb7    Bbm
کسی اونو ص*دا نک*رد *
Bbm F7  Fm7
نگاه عاش*قـــونـــ*ه ای *
Fm Eb7  Bbm
برای اون د*عا نـــ*کرد *
Fm
Bbm    Fm
حالا دیگه ت*و غربتش *
Fm    Bbm
ستاره سر ن*می زنه  *
Db      Fm
تو لحظه های* بی کسیش  *
C7 Bb7 Bbm7
پرنده پر ن*می ز*نه  *
Bbm
با کوله بار خستگی  *
Fm Bbm     Fm
تو جاده های* خاطـــ*ره *
Db  Fm
مسافر * خسته من  *
C7 Bb7    Bbm7
یه عمره که م*سافـــ*ره  *
Fm C7     Db
یه عمره که * مســـ*افره *
Cm  Eb  Fm  Db  Eb  Fm
Db  Eb  Cm7  Fm
Eb  Db  Cm  Bbm
Eb   Fm
مسافر خ*سته ی من *
Fm  Eb Db
بـــار* سفر ر*و بسته بود  *
Eb     Fm
تو خلوت آ*یینه ها  *
Fm  Eb Db
به ا*نتظار * نشسته بود  *
Eb  Db          Fm
می خواست که از * اینجا * بره  *
Db   Eb    Cm
اما نمی د*ونست * کجا  *
Cm Db     Fm
دلش پر از * گلای*ه بود  *
Db   Eb     Eb
ولی نمی د*ونست * چرا  *
Fm   Db     Eb
ولی نمی د*ونست چ*را  *
Db  Eb  Cm  Db  Fm
Db  Eb  Cm  Fm
Eb    Fm
دفتر خاط*راتشو *
Fm  Db        Eb
رو طاقچه جا گ*ذاشت* و رفت  *
Bbm    Fm
عکسای یاد*گاریشو  *
Fm   Db   Eb
برای ما * گذاشت* و رفت  *
Fm   Db   Eb
برای ما * گذاشت* و رفت  *
Eb  Fm
Bbm   F7     Fm7
دل که به جاد*ه می سپ*رد *
Fm Eb7    Bbm
کسی اونو ص*دا نک*رد *
Bbm F7  Fm7
نگاه عاش*قـــونـــ*ه ای *
Fm Eb7  Bbm
برای اون د*عا نـــ*کرد *
Fm
Bbm    Fm
حالا دیگه ت*و غربتش *
Fm    Bbm
ستاره سر ن*می زنه  *
Db      Fm
تو لحظه های* بی کسیش  *
C7 Bb7 Bbm7
پرنده پر ن*می ز*نه  *
Bbm
با کوله بار خستگی  *
Fm Bbm     Fm
تو جاده های* خاطـــ*ره *
Db  Fm
مسافر * خسته من  *
C7 Bb7    Bbm7
یه عمره که م*سافـــ*ره  *
Fm C7     Db
یه عمره که * مســـ*افره *
Fm
ارسال شده توسط anahid Music

دیدگاه ها(1 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است
 1. بهبد بختیار

  4 سال پیش

  لطفا آموزش این آهنگو بزارید ممنون میشم.

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها