آکورد آهنگ حق بده

شادمهر عقیلی
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 6/8
گام اصلی: Gm

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 7200 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
D7  Gm  D7  Cm  F  C
D7  Gm  Cm  D7  Gm  Cm
Gm  D7  Ab  G  D7  Eb
Gm Cm    D7
میون آغ*ــــــــو*شت  *
Gm Cm          D7
امشب می خوام گ*ــــم * شم  *
D7 Eb      D7
صدام کنی * تا م*ن  *
D7 Ab    Cm
غرق توه*م ش*م  *
D7  Eb  D7  Cm  F  C
Gm Cm       Gm
می سوزم از ع*شــــ*قت  *
Gm Cm       D7
آتیشه تو س*ینــــــ*ه م  *
D7 Eb      D7
از هر طرف * می*رم  *
D7 Cm Eb  D7  Ab     Cm
 * چشماتو م*ـــــــی ب*ـــــیــــــن*ــــــــ*ــــــم  *
D7  Gm
D7 Eb Gm         Gm
به من حق بده ع*اشــــ*ق ش*م  *
D7 C7 Eb        
گذشتن ازت آ*ســــ*ون ن*یست
D7 Eb Gm       
خودم دارم به*ت م*یگـــ*م
D7 Eb Cm        
تو دلم چیزی پ*نــــهو*ن نــــ*یست
D7 Eb Gm         
به من حق بده ع*اشـــ*ق ش*م
D7 Eb Cm         
تو آینه خودت ر*و د *یــــد*ی
D7 Eb Gm         
نمی شه ازت چ*شم ب*ــــرد*اشت
Gm Eb Cm           
خودت هم اینو فـــ*همیـ*ــــــد*ی
Gm  D7  F
D7  Gm  Cm  D7  Gm  Cm
Gm  D7  Ab  G  D7  Eb
Gm            D7
من بی هوا می بوسم*ت  *
F        D7
کسی تو این ا*تاق نیست  *
Eb        
هیچی مثه چ*شمای تو
D7      
واسه من ات*فاق نیست
Gm      
من بی هوا * می بوسمت
F          
این بوسه مخص*وص منه
Eb       
می میرم از ن*اراحتیت
Cm  D7       
اشک تو کاب*وس من*ه
D7  F  Eb  D7
Eb  F  Gm  Cm
Gm  D7  Cm
D7 Eb Gm         
به من حق بده ع*اش*ق ش*م
D7  Eb Gm       
گذشتن ازت آ*ســــ*ون نـــ*یست
D7 Eb Gm       
خودم دارم به*ت م*یگـــ*م
D7 Eb Cm        
تو دلم چیزی پ*نــــهو*ن نــــ*یست
D7 Eb Gm         
به من حق بده ع*اشـــ*ق ش*م
D7 Eb Cm         
تو آینه خودت ر*و د *یــــد*ی
D7 Eb Gm         
نمی شه ازت چ*شم ب*ــــرد*اشت
Gm Eb Cm           
خودت هم اینو فـــ*همیـ*ــــــد*ی
Gm  D7  F
Gm            D7
من بی هوا می بوسم*ت  *
F        D7
کسی تو این ا*تاق نیست  *
Eb        
هیچی مثه چ*شمای تو
D7      
واسه من ات*فاق نیست
Gm      
من بی هوا * می بوسمت
F          
این بوسه مخص*وص منه
Eb       
می میرم از ن*اراحتیت
Cm  D7       
اشک تو کاب*وس من*ه
F  Eb  D7
Gm Cm    D7
میون آغ*ــــــــو*شت  *
Gm Cm          D7
امشب می خوام گ*ــــم * شم  *
D7 Eb      D7
صدام کنی * تا م*ن  *
D7 Ab     G
غرق توه*م ش*م  *
D7  Cm  F  C
Gm  D7  Gm
ارسال شده توسط anahid Music

دیدگاه ها(0 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است

دیدگاهی برای این آکورد موجود نیست. اولین نفری باشید که نظر خود را در رابطه با این ترانه بیان میکند!

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها