تصویر رضا صادقی

آکوردهای گیتار از رضا صادقی

Reza Sadeghi

تعداد ترانه ها: 81
تعداد فالوور: 171 نفر