اجرای ریتم گیتار آهنگ تو کی هستی از رضا صادقی (ریتم 4/4)