اجرای ریتم گیتار آهنگ تو با منی از رضا صادقی (ریتم 4/4)