آکورد آهنگ گلایه

داریوش
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 4/4
گام اصلی: Bbm

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 5.000 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
F  Bbm  F
Gb      F        
از دست عزیز*ان چه بگوی*م
F       Ebm    
گله ای ن*یست گله ای ن*یست
Ebm    Bbm  
گر ه*م گله ای ه*ست
F     Bbm  
دگر ح*وصله ای ن*یست
F          Gb       
حوصله ای ن*یست حوصله ای ن*یست
F  Gb  F
Bbm          Ebm        
سرگرم به خود ز*خم زدن در همه عمر*م
F             Gb          
هر لحظه جز این * دست مرا مشغله ای ن*یست
F
Ebm                F  
دیر*یست که از خانه خرابان جهان*م
Bbm                    
بر سقف فرو ریخته ام چلچله ای ن*یست
F       
چلچله ای ن*یست
F  Gb  F
F                Bbm
در حسرت دیدار تو آواره ترین*م  *
Gb                     
هر چند که تا منزل تو فاصله ای ن*یست
F       
فاصله ای ن*یست
F  B  Ebm  F  Bbm
F    
روبروی* تو کی ام من
F    Bbm    
یه اسیر* سرسپرد*ه
Gb            
چهره ی تکیده ای ک*ه
F    Ebm   
تو غبار* آینه مرد*ه
F
F     
من برای* تو چی هستم
F   Bbm   
کوه تنه*ای تحم*ل
Gb         
بین ما پل عذاب*ه
F     Ebm    
من خست*ه پایه ی پ*ل
Bbm
F     Bbm     
ای که نزد*یکی مث م*ن
Bbm           
به من اما خیلی دور*ی
Ebm            
خوب نگام کن تا ببین*ی
F            
چهره ی درد و صبور*ی
Bbm
Bbm   Gb7        
کاشکی می ش*د تا بدون*ی
Bbm     Gb7    
من برای* تو چی هست*م
Ebm         Bbm
ا*ز تو بیش از همه دنی*ا
Ebm       Bbm     
از خودم ب*یش از تو خست*ه م
Bbm       
ببین که خست*ه م
C      
غرور سنگ*م
Bbm    F
ا*ما شکست*ه م
Bbm
Bbm   Gb7      
کاشکی از ع*صای دست*م
Bbm     Gb7     
یا که از پ*شت شکست*ه م
Ebm   Bbm   
تو بخون*ی تا بدون*ی
Ebm        Bbm    
از خودم * بیش از تو خست*ه م
Bbm       
ببین که خست*ه م
C      
تنها غرور*ه
Bbm    F
ع*صای دست*م
Bbm
F    Bbm   
از عذاب* با تو بود*ن
F    Bbm     
در سکوت* خود خراب*م
F     Ebm    
نه صبور*م و نه عاشـ*ــــــــــــــــق
F    B        F
من تجس*م عذاب*م    *
F    Bbm   
تو سراپ*ا بی خیال*ی
F  Bbm     
من همه ت*حمل د*رد
F     Ebm    
تو نفهم*یدی چه درد*ی
F        B   
زانوی * خسته مو تا *کرد
F  B  Ebm  F  Bbm
Bbm  F  Ebm  F  Bbm  F
F    Bbm  
زیر بار* با تو بود*ن
Bbm           
یه ستون نیمه جون*م
Ebm              
این که اسمش زندگی ن*یست
F               
جون به لبهام می رسون*م
Bbm
Bbm    Gb7     
هیچی جز * شعر شکست*ن
Bbm    Gb7    
قصه ی ف*ردای من ن*یست
Ebm  Bbm   
این تران*ه ی زوال*ه
Ebm     Bbm    
این صدا * صدای من ن*یست
Bbm       
ببین که خست*ه م
C      
تنها غرور*ه
Bbm    F
ع*صای دست*م
Bbm
Bbm   Gb7        
کاشکی می ش*د تا بدون*ی
Bbm     Gb7    
من برای* تو چی هست*م
Ebm         Bbm
ا*ز تو بیش از همه دنی*ا
Ebm       Bbm     
از خودم ب*یش از تو خست*ه م
Bbm       
ببین که خست*ه م
C      
غرور سنگ*م
Bbm    F
ا*ما شکست*ه م
Bbm
F    Bbm    
از عذاب* با تو بود*ن
F     Bbm    
یه ستون* نیمه جون*م
F     Ebm      
این که اسم*ش زندگی ن*یــــــــــــــــــــــست
F       B         F
جون به لبه*ام می رسون*م    *
F    Bbm   
تو سراپ*ا بی خیال*ی
F  Bbm     
من همه ت*حمل د*رد
F     Ebm    
تو نفهم*یدی چه درد*ی
F        B   
زانوی * خسته مو تا *کرد
F  B  Ebm  F  Bbm
ارسال شده توسط Anahid Music

دیدگاه ها(0 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است

دیدگاهی برای این آکورد موجود نیست. اولین نفری باشید که نظر خود را در رابطه با این ترانه بیان میکند!

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها