آکورد آهنگ بی تو دلم گرفته

حبیب
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 6/8
گام اصلی: G

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 8500 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
D  G  D  G
G  D  Em  D  Em
D  G  D  G
G  D  Em  D  Em
G    Am    D      G
بی تو دلم * گرفته و * زندونی * شهر شماست *
G   Am    D     
دیدن رو*ی ماه تو * راه نجا*ت دل ماست
G           Am     G
هنوز نگا*ه مست تو شراب درد*انه ی ماست  *
G      D      Am     
اگه هنو * دل می تپه * از چش شه*لای شماست
G           Am     G
هنوز نگا*ه مست تو شراب درد*انه ی ماست  *
G      D      Am     
اگه هنو * دل می تپه * از چش شه*لای شماست
G     C    Am      G
ع*شق و شراب* و رازقی * جاذبه ی * شهر شماست
G  D C      Am     
به حافظ * شما قسم خ*دا ن*گهد*ار شماست
G     C    Am      G
ع*شق و شراب* و رازقی * جاذبه ی * شهر شماست
G  D C      Am     
به حافظ * شما قسم خ*دا ن*گهد*ار شماست
Am  C  Am  G
G  D  C  Am  G  D
Am             G
عاشقی و در به دری * حادثه ی شهر شماست  *
G      D           C
صفاسرا و نرگسا * زینت مهت*اب شماست  *
Am              G
بوسه ی گرم و آتشی * هدیه به دستای شماست  *
G      D7              C
پرستوها که کوچ کنن * غم به دل م*ا عاشقاست  *
G      D7              C
پرستوها که کوچ کنن * غم به دل م*ا عاشقاست  *
G     C    Am      G
ع*شق و شراب* و رازقی * جاذبه ی * شهر شماست
G  D C      Am     
به حافظ * شما قسم خ*دا ن*گهد*ار شماست
G     C    Am      G
ع*شق و شراب* و رازقی * جاذبه ی * شهر شماست
G  D C      Am     
به حافظ * شما قسم خ*دا ن*گهد*ار شماست
D  C  Am  G
G  D  C  Am  G
D      G7            G
شراب ناب شهرتون * خون دل م*ا عاشقاست  *
G  D7       G      Cm      C
صفا صفای* دل ماست * عاشق کشی ر*اه ش*ماست  *
D      G7           G
عاشق روی ماه تو * واله و شید*ای شماست  *
G  D7       G    Cm      C
سرا سرای* زائراست * خون به دل م*ا عاش*قاست  *
G      D7    Am       G
صفا صفای* عارفاست * دل پی دید*ار شماست  *
G       D7      Am      G
سرا سرای* زائر هاست * خون به دل م*ا عاشقاست  *
G     C    Am      G
ع*شق و شراب* و رازقی * جاذبه ی * شهر شماست
G  D C      Am     
به حافظ * شما قسم خ*دا ن*گهد*ار شماست
G     C    Am      G
ع*شق و شراب* و رازقی * جاذبه ی * شهر شماست
G  D C      Am     
به حافظ * شما قسم خ*دا ن*گهد*ار شماست
D  C  Am  G
G  D  C  Am  G
D      G7            G
شراب ناب شهرتون * خون دل م*ا عاشقاست  *
G  D7       G      Cm      C
صفا صفای* دل ماست * عاشق کشی ر*اه ش*ماست  *
D      G7           G
عاشق روی ماه تو * واله و شید*ای شماست  *
G  D7       G    Cm      C
سرا سرای* زائراست * خون به دل م*ا عاش*قاست  *
G      D7    Am       G
صفا صفای* عارفاست * دل پی دید*ار شماست  *
G       D7      Am      G
سرا سرای* زائر هاست * خون به دل م*ا عاشقاست  *
G     C    Am      G
ع*شق و شراب* و رازقی * جاذبه ی * شهر شماست
G  D C      Am     
به حافظ * شما قسم خ*دا ن*گهد*ار شماست
G     C    Am      G
ع*شق و شراب* و رازقی * جاذبه ی * شهر شماست
G  D C      Am     
به حافظ * شما قسم خ*دا ن*گهد*ار شماست
Am  C  Am  G
G  D  C  Am  G  D
ارسال شده توسط anahid Music

دیدگاه ها(0 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است

دیدگاهی برای این آکورد موجود نیست. اولین نفری باشید که نظر خود را در رابطه با این ترانه بیان میکند!

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها