اجرای ریتم گیتار آهنگ دریا دریا از گرشا رضایی (ریتم 6/8)