اجرای ریتم گیتار آهنگ چشم تو از مهدی یراحی (ریتم 6/8)