آموزش آهنگ عالیجناب از ایوان بند با گیتار

آموزش آهنگ عالیجناب هم از سری آموزش هایی هست که به درخواست خود شما دوستان لامینوری تهیه شده است. این ترانه که در هنگام انتشار خودش حسابی ترکوند، یه ترانه زیبا برای اجرای با گیتار هست. دراین آموزش مهدی صفاتی به شکل ساده به شما نحوه اجرای این ترانه با گیتار را نشان می دهد.