ترانه تنهای تنها از شهاب مظفری

توضیحات این دوره آموزشی

در این دوره آموزشی مهدی صفاتی در قالب آموزشی یک ترانه پاپ کلی تکنیک و مفاهیم کاربردی نوازندگی را به شما آموزشی میدهد. همچنین در این دوره با ارائه تمرین های قدم به قدم مهدی به شما کمک می کند تا تکنیک های لازم برای نوازندگی ریتم را به خوبی یاد بگیرید.