آموزش آهنگ واسه پرکشیدن تو با گیتار

این دوره یک دوره آموزشی خوب برای مرور بر ریتم و آکوردهاست. در کنار یادگیری این دوره می توانید مفاهیم زیادی از نوازندگی  گیتار را یادگرفته و از اجرای این ترانه لذت ببرید.