من به تو دل بستم از فرزاد فرخ

در این دوره یک ریتم ترکیبی زییا با استفاده از آرپژ و حرکات راسگوادو را یاد می گیرید. در این دوره مهدی صفاتی به شما نحوه اجرای این ترانه با گیتار را با تنظیم ساده آموزش می دهد.