آموزش آهنگ خرچنگ های مردابی با گیتار

تو این دوره آموزشی، خیلی کاربردی و ساده می تونید نحوه اجرای ترانه خرچنگ های مردابی رو یاد بگیرد. این دوره در بخش های مختلفی مانند ریتم، آکورد و نحوه اجرای ترانه، سعی می کند  در کنار یادگیری ترانه ، مهارت های مفیدی را در نوازندگی گیتار پاپ آموزش دهد.