آموزش آهنگ بن بست از سیروان با گیتار

در این دوره آموزشی مسعود به شما نحوه اجرای ترانه بن بست از سیروان خسروی برو به شکلی ساده و کاربردی آموزش می دهد. دقت کنید که این دوره آموزشی برای سطح متوسط است و اگر این دوره برای شما سخت بود، دوره های  استارتر را مشاهه کنید.