اجرای No Face No Name No Number

این ویدیو اجرای آهنگ محبوب و به یادماندنی No Face No Name No Number است. در این ویدیو بخش های از این ترانه توسط آرش یاسمینی عزیز نواخته شده است. برای راحتی کار شما فایل تبلچر بر روی ویدیو میکس شده است. همچنین شما می توانید فایل تبلچر را از بخش فایل های ضمیمه دانلود کنید.