تصویر مجید رضوی

آکوردهای گیتار از مجید رضوی

Majid Razavi

تعداد ترانه ها: 14
تعداد فالوور: 230 نفر